--> -->

Resultaat

 • 1
 • ...
 • 2
 • 3
 • ...
 • 4
 • »
  כֿעזשבן

  חשבון

Hesbon (Deut.2:24 enz.): Amoritische ...

  חשבון

(be)rekening+, vereffening, balans, rekenschap ...

  כֿעשבן

rekening

  רעכֿענונג

rekening, nota, factuur ; ...

  אַריטמעטיקער

rekenkundige

  אינטעגראַל־רעכֿענונג

integraalrekening

  אינטעגראַל־חשבון

integraalrekening

  אַריטמעטיק

rekenkunde, getallenleer

  אובֿד־חשבון

"Hesbon is verloren" (Num.21:30): ...

Toevoeging: אובֿדי־חשבון), דער)

  אַ חשבון _

een valse (be)rekening maken

  (דין־וחשבון (פֿאַר _

rekenschap geven (van), verantwoording ...

  _ מאַכֿן דעם חשבון אָן דעם

buiten de waard rekenen

  אַ חשבון/רעכֿענונג _

een rekening opmaken

  נמצא חשבון _

Alle beetjes helpen, Veel ...

  (אונטערציִען דעם/אַ _ (אינעם חשבון

de conclusie trekken, de ...

  (אָפּגעבן זיך _ (װעגן

zich rekenschap geven (van)

  ער חשבון_

kleermakersrekening ; ~

 • 1
 • ...
 • 2
 • 3
 • ...
 • 4
 • »

Detail

Klik een resultaat aan om hier de details te zien.

Laatste wijziging 22-11-2021